United States

United States

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EB3

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EB3

Toàn bộ thủ tục pháp lý hợp pháp 100% theo luật di trú Mỹ. Luôn đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho người...

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ EB3

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ EB3

EB-3 là hình thức nhập cư theo diện định cư làm việc dựa trên sự bảo lãnh của một doanh nghiệp tại Mỹ (hay còn gọi là...

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ EB-5

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ EB-5

EB-5 là một chương trình đầu tư định cư Mỹ được quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1990 nhằm kêu gọi đầu tư tài chính...

Xem thêm
ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ