ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ SÍP

DỰ ÁN SÍP - PR

DỰ ÁN SÍP - PR

Đầu tư để lấy thẻ xanh (PR): Nhà đầu tư mua một căn nhà, thường là biệt tại Síp. Khách hàng sẽ bay sang Síp xem dự...

Xem thêm
DỰ ÁN HỘ CHIẾU SÍP

DỰ ÁN HỘ CHIẾU SÍP

Chương trình Đầu tư – Định cư – Nhập quốc tịch Cộng hòa Síp (Cyprus) được ban hành vào...

Xem thêm
ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ